Kontakt

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM I SZKOLE „NASZE DZIECI” przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka,

adres: ul. Bernarda Wały 4, 41-412 Mysłowice

telefon: (32) 222 20 56

adres e-mail: kontakt@stowarzyszenie-nasze-dzieci.org.pl

numer rachunku bankowego: 48 1240 4315 1111 0010 5141 3838

numer KRS: 0000458737