ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Uczniom i Szkole „NASZE DZIECI” przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach uprzejmie informuje, że Stowarzyszenie od 15 grudnia 2017 roku zostało wpisane do wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jako organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 zgodnie z art.27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zm.).

Jesteśmy dumni, że nasze działania i działania naszych licznych przyjaciół pozwoliły na otrzymanie tego zaszczytnego statusu.

Numer KRS Stowarzyszenia: 0000458737

Wykaz OPP na którym znajduje się nasze Stowarzyszenie znajduje się tutaj: (pozycja 8410) Wykaz OPP