Projekt „Zdrowo Sportowo Pomarańczowo”

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych oraz Fundacją ING Dzieciom w środę 21 marca rozpoczęło realizację nowego projektu „Zdrowo- sportowo- pomarańczowo”.

Projekt ten obejmuje organizację zajęć, w formie warsztatowej, kreujących zdrowy styl życia. W trakcie czterech spotkań (21 marca, 21 kwietnia, 19 maja i 15 czerwca) nauczyciele prowadzić będą zajęcia taneczno-ruchowe i warsztaty zdrowego żywienia, wszystko poprzedzone pogadankami dotyczącymi znaczenia ruchu i prawidłowego odżywiania się dla organizmu ludzkiego. Pomiędzy spotkaniami odbędą się też konkursy dla uczestników projektu: plastyczny, na przepis na zdrową przekąskę oraz na strój do tańca.

Celem projektu będzie, więc przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia. Projekt ma także wskazać jego uczestnikom konieczność podjęcia decyzji o zmianie dotychczasowego sposobu żywienia się, zaszczepić w nich potrzebę uczestniczenia we wszelkich dostępnych formach aktywności fizycznej, oraz rozwinąć kreatywność. Rodzicom natomiast ma uzmysłowić, jak ważny jest ruch dla prawidłowego funkcjonowania ich dzieci.

W projekcie udział wezmą uczniowie szkoły podstawowej nr 8 specjalnej, uczniowie klas wygasającego gimnazjum oraz podopieczni Stowarzyszenia.