Dziękujemy za przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia

„ Każdy ma coś, co może dać innym” Barbara Bush

W imieniu Zarządu, Członków i Podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Uczniom i Szkole „ Nasze Dzieci w Mysłowicach, składamy serdeczne podziękowania za
przekazanie Swojego 1 % podatku za rok 2017.
Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni i dziękujemy za Wasze zaufanie. Dzięki Waszej
dobroci zebraliśmy kwotę 5500 zł, którą przeznaczymy na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.
Liczymy na Państwa przychylność i wsparcie w kolejnym roku podatkowym.
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „ Nasze Dzieci”